🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Obec Poradie Miestnosť Adresa Pokrytie Vyplnene? Počet voličov Počet hlasov
Nitra 02 Základná škola s MŠ Novozámocká - Novozámocká 129 Novozámocká 129
Nitra 04 Základná škola Krčméryho - Krčméryho 2 Krčméryho 2
Nitra 06 CVČ DOMINO - Štefánikova trieda 63 Štefánikova trieda 63
Nitra 07 CVČ DOMINO - Štefánikova trieda 63 Štefánikova trieda 63
Nitra 09 Stredná odborná škola - Cintorínska 4 Cintorínska 4
Nitra 11 Základná škola Tulipánová - Tulipánová 1 Tulipánová 1
Nitra 12 Základná škola Tulipánová - Tulipánová 1 Tulipánová 1
Nitra 14 Gymnázium - Párovská 1 Párovská 1
Nitra 16 Základná škola kniežaťa Pribinu - Andreja Šulgana 1 Andreja Šulgana 1
Nitra 17 Základná škola Cabajská - Cabajská 2 Cabajská 2
Nitra 18 Základná škola Cabajská - Cabajská 2 Cabajská 2
Nitra 20 Základná škola Cabajská - Cabajská 2 Cabajská 2
Nitra 22 Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 Škultétyho 1
Nitra 23 Základná škola Škultétyhn - Škultétyho 1 Škultétyho 1
Nitra 24 Základná škola Škultétyho - Škultétylm 1 Škultétylm 1
Nitra 25 Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 Škultétyho 1
Nitra 26 Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 Škultétyho 1
Nitra 27 Základná škola Škultétyho - Škullétyho 1 Škullétyho 1
Nitra 29 Základná škola svy. Marka - Petzwalova 1 Petzwalova 1
Nitra 32 Základná škola Benkova - Benkova 34 Benkova 34
Nitra 34 Základná škola Benkova - Benkova 34 Benkova 34
Nitra 35 Materská škola Čajkovske'ho - Čajkovského 3 Čajkovského 3
Nitra 36 Materská škola Čajkovského - Čajkovského 3 Čajkovského 3
Nitra 37 Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 Beethovenova 11
Nitra 38 Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 Beethovenova 11
Nitra 39 Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 Beethovenova 11
Nitra 40 Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 Beethovenova 11
Nitra 41 Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 Beethovenova 11
Nitra 43 Základná škola Na Hôrke - Na Hôrke 30 Na Hôrke 30
Nitra 44 Základná škola Na Hôrke - Na Hôrke 30 Na Hôrke 30
Nitra 46 Kultúrny dom Párovského Háje - Ulička 1 Ulička 1
Nitra 47 Kultúrny dom Kynek - Trnavská 8 Trnavská 8
Nitra 50 Inšpektorát práce Nitra - Jelenecká 49 Jelenecká 49
Nitra 54 Základná škola kráľa Svätopluka (Zobor) - Dražovská 6 Dražovská 6
Nitra 55 Základná škola kráľa Svätopluka (Zobor) - Dražovská 6 Dražovská 6
Nitra 56 Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce - Hlavná 17 Hlavná 17
Nitra 57 Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce - Hlavná 17 Hlavná 17
Nitra 59 Spojená škola - Slančíkovej 2 Slančíkovej 2
Nitra 60 Spojená škola - Slančíkovej 2 Slančíkovej 2
Nitra 61 Základná škola Topoľová - Topoľová 8 Topoľová 8
Nitra 63 Základná škola Topoľová - Topoľová 8 Topoľová 8
Nitra 64 Základná škola Fatranská - Fatranská 14 Fatranská 14
Nitra 65 Základná škola Fatranská - Fatranská 14 Fatranská 14
Nitra 66 Základná škola Fatranská - Fatranská 14 Fatranská 14
Nitra 67 Základná škola Fatranská - Fatranská 14 Fatranská 14
Nitra 68 Základná škola Fatranská - Fatranská 14 Fatranská 14
Nitra 69 Stredná odborná škola - Levická 40 Levická 40
Nitra 70 Stredná odborná škola - Levická 40 Levická 40
Nitra 71 Stredná odborná škola - Levická 40 Levická 40
Beladice 01 -
Branč 01 -
Branč 02 -
Čakajovce 01 -
Čaradice 01 - 419
Čeľadice 01 -
Čierne Kľačany 01 - 733
Čifáre 01 -
Dolné Obdokovce 01 -
Hájske 01 -
Hostie 01 -
Hosťovce 01 -
Hruboňovo 01 -
Hruboňovo 02 -
Choča 01 -
Jarok 01 -
Jarok 02 -
Jedľové Kostoľany 01 -
Jelenec 01 -
Jelenec 02 -
Kapince 01 -
Kolíňany 01 -
Kostoľany pod Tribečom 01 -
Ladice 01 -
Lehota 01 -
Lehota 02 -
Lovce 01 -
Lúčnica nad Žitavou 01 -
Lukáčovce 01 -
Machulince 01 - 686
Mankovce 01 -
Martin nad Žitavou 01 -
Melek 01 -
Mojmírovce 01 -
Mojmírovce 02 -
Mojmírovce 03 -
Neverice 01 -
Nevidzany 01 -
Nová Ves nad Žitavou 01 -
Nové Sady 01 -
Obyce 01 -
Podhorany 01 -
Podhorany 02 -
Pohranice 01 -
Poľný Kesov 01 -
Rišňovce 01 -
Rumanová 01 -
Skýcov 01 - 580
Sľažany 01 -
Slepčany 01 - 502
Šurianky 01 -
Tajná 01 -
Tesárske Mlyňany 01 - 578
Tesárske Mlyňany 02 -
Topoľčianky 01 - 803
Topoľčianky 02 -
Velčice 01 - 515
Veľká Dolina 01 -
Veľký Cetín 01 -
Vieska nad Žitavou 01 -
Vinodol 01 -
Volkovce 01 - 572
Vráble 03 -
Vráble 05 -
Vráble 06 -
Vráble 07 -
Vráble 09 -
Výčapy - Opatovce 01 -
Zbehy 02 -
Zlaté Moravce 01 Základná škola - Robotnícka 25 Robotnícka 25 Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urban...
Zlaté Moravce 07 Základná škola - Mojmírova 2 Mojmírova 2 Duklianska, Mládeže, Mojmírova 467
Zlaté Moravce 08 Základná škola - Mojmírova 2 Mojmírova 2 Brezová, Kalinčiakova, Školská 531
Zlaté Moravce 11 Kultúrny dom Prílepy - Obecná 32 Obecná 32 Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková 272
Zlatno 01 -
Žikava 01 -
Žirany 01 -
Žitavce 01 -
Hurbanovo 03 Základna škola s VJM - Športová hala, Hurbanovo Športová hala, Hurbanovo 598
Veľký Meder 03 - 561
Veľký Meder 07 - 466
Hviezdoslavov 01 - 594
Jahodná 01 - 797
Kvetoslavov 01 - 503
Levice 06 - 3991
Levice 08 - 300
Levice 22 - 422
Levice 27 -
Levice 37 - 351
Levice 39 - 373
Levice 40 - 437
Beša 01 - 297
Domadice 01 - 154
Kalná nad Hronom 01 - 574
Kozárovce 02 - 847
Pečenice 01 - 102
Santovka 01 - 230
Santovka 02 - 161
Šahy 04 Materská škola - Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14 Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14 A. Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho (č. 25,27,29,31,... 417
Šahy 06 Základná škola L.Balleka - Šahy, E. B. Lukáča č. 6 Šahy, E. B. Lukáča č. 6 M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smreka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová... 551
Šahy 07 Kultúrny dom - Šahy časť Tešmák č. 93 Šahy časť Tešmák č. 93 Šahy časť Tešmák 239
Šahy 08 Kultúrny dom - Šahy časť Preseľany č.3 Šahy časť Preseľany č.3 Šahy časť Preseľany 154
Turá 01 - 100
Nové Zámky 14 Základná škola - G. Bethlena 41 G. Bethlena 41 880
Andovce 01 - 3
Mužla 01 - 412
Podhájska 01 -
Radava 01 - 509
Semerovo 01 - 699
Šurany 01 Spoločenská hala - Ul. Komenského Ul. Komenského Družstevná, Duklianska, Hollého, Hradná, Chalúpkova, J. Kráľa, Komenského, Ku... 693
Šurany 02 Spoločenská hala - Ul. Komenského Ul. Komenského Bottova, Hasičská, Jánošíkova, Kollárova, Kútiky, Levická, Májová, Matunákova... 652
Šurany 05 MŠ - Ul. MDŽ Ul. MDŽ MDŽ (párne 2-40) 533
Šurany 09 KZ - KZ Kostolný Sek KZ Kostolný Sek KOSTOLNÝ SEK – celá miestna časť 655
Trávnica 01 - 638
Veľké Lovce 01 -
Galanta 01 ZŠ Gejzu Dusíka – I. - Mierová 1454/10 Mierová 1454/10 436
Galanta 02 Domov dôchodcov Patria - Švermova 1457/16 Švermova 1457/16 587
Galanta 03 ZŠ Gejzu Dusíka - II. - Mierová 1454/10 Mierová 1454/10
Galanta 06 MsKS - Mierové námestie 942/3 Mierové námestie 942/3
Galanta 08 ZŠ - štvrť SNP I štvrť SNP I 579
Galanta 15 Domov soc. služieb HODY - Hodská 1228 Hodská 1228 365
Galanta 16 DC Javorinka - _ _ 188
Dolný Chotár 01 - 141
Gáň 01 - 500
Kajal 01 - 746
Sládkovičovo 02 - 678
Sládkovičovo 05 - 51
Šaľa 04 Klub dôchodcov č. II - Kráľovská 792/35 Kráľovská 792/35
Šaľa 05 ZUŠ - Hlavná 32/38 Hlavná 32/38
Šaľa 07 Centrum voľného času - M. R. Štefánika 2189/72 M. R. Štefánika 2189/72
Šaľa 13 Kultúrny dom Šaľa - Veča - Nitrianska 1766/24 Nitrianska 1766/24
Šaľa 14 Spojená škola - miestnosť A - Nivy 1487/10 Nivy 1487/10
Šaľa 15 Spojená škola - miestnosť B - Nivy 1487/10 Nivy 1487/10
Šaľa 16 ZŠ J. Hollého - miestnosť A - Hollého 1950/48 Hollého 1950/48
Trnovec nad Váhom 03 -
Trstice 01 - 614
Veľká Mača 01 - 576
Vlčany 01 -
Brodské 01 - 552
Gbely 03 - 654
Holíč 06 Základná škola - Bernolákova 5 Bernolákova 5 Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-26, Svätojánska. 524
Mokrý Háj 01 - 24
Radošovce 01 - 478
Skalica 08 - 772
Topoľčany 01 Základná škola s MŠ - Ul. Gogoľova Ul. Gogoľova 547
Topoľčany 02 Základná škola s MŠ - Ul. Gogoľova Ul. Gogoľova 502
Topoľčany 05 Základná škola - Ul. Škultétyho Ul. Škultétyho 732
Topoľčany 06 Základná škola - Ul. tribečská Ul. tribečská 502
Topoľčany 07 Základná škola - Ul. tribečská Ul. tribečská 441
Topoľčany 12 SOŠ obchodu a služieb - Ul. T. Vansovej Ul. T. Vansovej 804
Topoľčany 14 Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu Ul. Ľ.Fullu 680
Topoľčany 15 Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu Ul. Ľ.Fullu 597
Topoľčany 16 Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu Ul. Ľ.Fullu
Topoľčany 18 Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu Ul. Ľ.Fullu 614
Topoľčany 19 SOŠ techniky a služieb - Ul. tovarnícka Ul. tovarnícka 621
Topoľčany 20 SOŠ techniky a služieb - Ul. tovarnícka Ul. tovarnícka 377
Topoľčany 21 Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová Ul. lipová 656
Topoľčany 22 Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová Ul. lipová 620
Topoľčany 23 Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová Ul. lipová 659
Topoľčany 24 Kultúrny dom, mestská časť Malé Bedzany - Ul. Hlavná Ul. Hlavná 167
Topoľčany 25 Kultúrny dom, mestská časť Malé Bedzany - Ul. Hlavná Ul. Hlavná 481
Lipovník 01 - 223
Ludanice 01 - 832
Lužany 01 - 152
Malé Ripňany 01 - 355
Nemečky 01 - 230
Nitrianska Blatnica 01 - 732
Norovce 01 - 210
Prašice 01 - 637
Prašice 02 - 685
Radošina 03 - 133
Solčany 01 - 761
Solčany 02 - 792
Súlovce 01 - 350
Tesáre 01 - 478
Veľké Dvorany 01 - 458
Veľké Ripňany 01 - 501
Veľké Ripňany 03 - 210
Velušovce 01 - 329
Dubovany 01 - 623
Krakovany 01 - 838
Ivachnová 01 - 398
Ostrov 01 - 1001
Turík 01 - 170
Pečeňady 01 - 343
Piešťany 04 Jedáleň pre dôchodcov - Staničná 22 Staničná 22 580
Piešťany 11 Služby mesta Piešťany - Valová 1919/44 Valová 1919/44 650
Piešťany 16 Základná škola - Brezová 2876/19 Brezová 2876/19
Piešťany 21 Mestská knižnica - Školská 4761/19 Školská 4761/19 508
Piešťany 26 Hala telesne ťažko postihnutých - N. Teslu 4790/28 N. Teslu 4790/28 648
Rakovice 01 - 345
Ivanka pri Dunaji 01 - 911
Senec 07 Základná škola - Mlynská ul. č. 50 Mlynská ul. č. 50 788
Senec 13 Základná škola J.G. Tajovského - Tajovského ul. č. 1 Tajovského ul. č. 1 736
Veľký Biel 01 - 842
Veľký Biel 02 - 834
Čadca 02 -
Čadca 06 - 493
Čadca 08 - 781
Čadca 09 - 756
Čadca 14 - 737
Čadca 15 - 724
Čadca 16 - 788
Dlhá nad Kysucou 01 - 316
Krásno nad Kysucou 03 - 800
Krásno nad Kysucou 05 - 591
Kysucké Nové Mesto 01 Gymnázium - Jesenského č. 2243/21 Jesenského č. 2243/21 Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Viliama Galvánka, Karola Andela 777
Kysucké Nové Mesto 02 Gymnázium - Jesenského č. 2243/21 Jesenského č. 2243/21 Sládkovičova 835
Kysucké Nové Mesto 07 Dom kultúry - Litovelská č. 871/3 Litovelská č. 871/3 Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská 724
Kysucké Nové Mesto 08 Dom kultúry - Litovelská č. 871/3 Litovelská č. 871/3 Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny
Kysucké Nové Mesto 09 ZŠ - Clementisova Clementisova č. 616/1 933
Kysucké Nové Mesto 13 Kultúrny dom - Oškerda č. 91 Oškerda č. 91 Oškerda 202
Nesluša 01 - 982
Svrčinovec 03 - 228
Turzovka 01 Požiarna zbrojnica - veľká zasadačka - Turzovka, Stred 178 Turzovka, Stred 178 Stred bytové domy blok č. súp. 392 396,398, 405, 406, 410,411,311,312,313,314... 573
Turzovka 02 Materská škola Turzovka — trieda - Turzovka, Stred 431 Turzovka, Stred 431 Stred — bytové domy - blok č. súp. 420, 421, 422, 423, 424,425, 426,373,374,3... 9
Turzovka 06 Materská škola Turzovka - trieda - Stred 431 Stred 431 Hlinené 488
Zborov nad Bystricou 01 - 672
Liptovský Mikuláš 11 Vrbica-Nábrežie: ZŠ M. R. Martákovej - Nábrežie 4. apríla 1936/23 Nábrežie 4. apríla 1936/23 602
Liptovský Mikuláš 13 Vrbica-Nábrežie: ZŠ M. R. Martákovej - Nábrežie 4. apríla 1936/23 Nábrežie 4. apríla 1936/23 585
Liptovský Mikuláš 16 Podbreziny: ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 Žiarska 679/13 494
Liptovský Mikuláš 20 Podbreziny - ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 Žiarska 679/13 607
Liptovský Mikuláš 21 Podbreziny - ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 Žiarska 679/13 459
Liptovský Mikuláš 30 Andice, Benice - Kultúrny dom Benice - Benická 17/19 Benická 17/19
Bobrovník 01 - 81
Bukovina 01 - 73
Dúbrava 01 - 757
Kalameny 01 -
Liptovská Anna 01 - 63
Liptovská Kokava 01 - 571
Liptovská Osada 01 - 554
Liptovská Osada 02 - 472
Liptovská Sielnica 01 - 434
Liptovská Štiavnica 01 - 834
Liptovské Revúce 01 - 221
Liptovské Revúce 02 - 414
Liptovské Revúce 03 - 329
Liptovský Hrádok 02 Mestský úrad - Hviezdoslavova 170 Hviezdoslavova 170 Maša, Vyšné fabriky, Nižné fabriky, Pálenica, Sady M. R. Štefánika, Pod lipam... 655
Liptovský Hrádok 07 Hýbadlo (bývalý robotnícky hotel) - SNP 251/33 SNP 251/33 Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka
Liptovský Ján 01 - 903
Liptovský Ondrej 01 - 411
Lisková 02 -
Ľubochňa 01 - 640
Lúčky 02 - 587
Ludrová 01 - 603
Malužiná 01 - 152
Nižná Boca 01 - 135
Pavlova Ves 01 - 138
Podtureň 01 - 634
Prosiek 01 - 146
Ružomberok 02 Základná škola - Černová, Černovských martýrov 29 Černová, Černovských martýrov 29 914
Ružomberok 05 Základná škola - Klačno 4 Klačno 4 760
Ružomberok 07 Základná škola - Klačno 4 Klačno 4 632
Ružomberok 08 MŠ Hrabovská cesta - Hrabovská cesta 2 Hrabovská cesta 2 577
Ružomberok 10 Gymnázium - Š. Moyzesa 21 Š. Moyzesa 21 547
Ružomberok 11 Základná škola - Dončova 4 Dončova 4 470
Ružomberok 12 Základná škola - Dončova 4 Dončova 4 636
Ružomberok 16 Športová hala T 18 - Plavisko 47 Plavisko 47 684
Ružomberok 19 Základná škola - Sládkovičova 10 Sládkovičova 10
Liptovské Sliače 01 Materská škola - Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače-Nižný Sliač Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače-Nižný Sliač Nižný Sliač 579
Liptovské Sliače 03 Kultúrne stredisko - Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač Stredný Sliač 540
Stankovany 01 - 670
Švošov 01 - 493
Uhorská Ves 01 - 321
Valaská Dubová 01 - 469
Važec 01 -
Važec 02 -
Veterná Poruba 01 - 215
Východná 01 -
Východná 02 -
Vyšná Boca 01 - 126
Závažná Poruba 01 - 807
Lučenec 15 Základná škola Ladislava Novomeského - Rúbanisko II - ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 457
Lučenec 16 Základná škola Ladislava Novomeského - Rúbanisko II - ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 385
Lučenec 21 Spojená škola internátna - Ulica Karola Supa č. 2824/2 Ulica Karola Supa č. 2824/2 393
Buzitka 01 - 252
Kotmanová 01 - 155
Fiľakovo 02 ZŠ - Školská 1 Školská 1 Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, žel. stanica, Jána Bottu, Záhrad... 342
Látky 01 - 446
Lupoč 01 - 107
Mašková 01 -
Mýtna 01 - 639
Ratka 01 - 172
Stará Halič 01 - 330
Šávoľ 01 - 201
Tomášovce 01 - 800
Martin 01 DEEP DANCE CENTER - Maše Haľamovej 21 Maše Haľamovej 21
Martin 03 DEEP DANCE CENTER - Maše Haľamovej 21 Maše Haľamovej 21 413
Martin 04 ZSŠ obchodu a služieb - Stavbárska 11 Stavbárska 11 642
Martin 05 ZŠ - Jozefa Kronera 25 Jozefa Kronera 25 5
Martin 06 ZŠ - Jozefa Kronera 25 Jozefa Kronera 25 625
Martin 08 Gymnázium - J. Lettricha 2 J. Lettricha 2 521
Martin 09 Gymnázium - J. Lettricha 2 J. Lettricha 2 476
Martin 12 Požiarna zbrojnica - Pri zbrojnici 1 Pri zbrojnici 1 289
Martin 13 Mestský úrad Martin - Nám. S. H. Vajanského 1 Nám. S. H. Vajanského 1 215
Martin 16 ZŠ - P. Mudroňa 3 P. Mudroňa 3 392
Martin 20 Budova bývalého patronátneho gymnázia v Martine - M. R. Štefánika 17 (pri Evanjelickom kostole) M. R. Štefánika 17 (pri Evanjelickom kostole) 491
Martin 28 ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 Hurbanova 27 445
Martin 31 ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 Hurbanova 27
Martin 32 ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 Hurbanova 27 602
Martin 37 ZŠ s MŠ - J. V. Dolinského 2 J. V. Dolinského 2 849
Martin 46 ZŠ Záturčie - A. Stodolu 60 A. Stodolu 60 566
Martin 50 Okresné riaditeľstvo HaZ zboru v Martine - Žingora 30 Žingora 30 986
Martin 52 Súkromná MŠ Ďatelinka - Bagarova 2C Bagarova 2C
Abramová 01 - 117
Blatnica 01 - 693
Borcová 01 - 85
Budiš 01 - 130
Čremošné 01 - 80
Diaková 01 - 356
Dražkovce 01 - 687
Dubové 01 - 453
Folkušová 01 - 94
Háj 01 - 304
Horná Štubňa 01 - 798
Ivančiná 01 - 60
Jazernica 01 - 232
Kaľamenová 01 - 55
Kláštor pod Znievom 01 - 1039
Krpeľany 01 - 675
Mošovce 01 - 863
Necpaly 01 - 642
Nolčovo 01 - 137
Ondrašová 01 - 62
Príbovce 01 - 688
Rakša 01 - 145
Ratkovo 01 - 132
Rudno 01 - 142
Sklabinský Podzámok 01 - 118
Sklené 01 - 422
Slovany 01 -
Sučany 01 Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch - Nám.SNP 26 Nám.SNP 26 Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Koll... 716
Sučany 02 Základnej školy SNP v Sučanoch - Partizánska 13 Partizánska 13 Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, S... 715
Sučany 03 Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch - J.A.Komenského 10 J.A.Komenského 10 1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostr... 798
Sučany 04 Psychiatrická liečebna v Sučanoch - Hradiská 23 Hradiská 23 Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turi... 605
Trnovo 01 - 162
Turany 04 Kultúrne centrum /kaviareň/ - Budovateľská 6 Budovateľská 6 ul. SNP, Mládeže, Obchodná, Rybárska, Generála Fraňu, Petra Mendela, Generála... 561
Turček 01 - 325
Turčianske Teplice 01 - 375
Turčianske Teplice 03 - 670
Turčianske Teplice 04 - 157
Turčianske Teplice 06 -
Turčiansky Ďur 01 - 91
Turčiansky Peter 01 - 328
Valča 01 -
Veľký Čepčín 01 - 150
Vrícko 01 -
Žabokreky 01 - 783
Svätý Anton 01 - 702
Baďan 01 - 97
Banská Štiavnica 03 ZŠ Jozefa Horáka - Pavla Dobšinského č. 17 Pavla Dobšinského č. 17 Antona Bernoláka, Drevená, Ivana Krasku, Janka Matušku, Juraja Fándlyho, Križ... 608
Banský Studenec 01 - 270
Beluj 01 - 75
Prenčov 01 -
Štiavnické Bane 01 - 670
Vysoká 01 - 74
Žarnovica 03 trieda v Základnej škole (I. stupeň) - Kľakovská ulica č. 1064/59 Kľakovská ulica č. 1064/59 Kľakovská ulica, Ulica Fraňa Kráľa súp.č. 378 (orient.č. 1) a súp.č. 883 (ori... 526
Žilina 01 Mestský úrad v Žiline (Staré mesto) - Námestie obetí komunizmu 1 Námestie obetí komunizmu 1 312
Žilina 04 Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto) - Na Závaží 2 Na Závaží 2 524
Žilina 15 Základná škola Lichardova (Hliny) - Lichardova 24 Lichardova 24 607
Žilina 22 Súkromná základná škola (Bôrik) - Oravská 11 Oravská 11 590
Žilina 24 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) - Gaštanová 56 Gaštanová 56 592
Žilina 25 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) - Gaštanová 56 Gaštanová 56 562
Žilina 30 Základná škola Limbová (Solinky) - Limbová 30 Limbová 30 629
Žilina 33 Základná škola Limbová (Solinky) - Limbová 30 Limbová 30 541
Žilina 35 Základná škola Limbová (Solinky) - Limbová 30 Limbová 30 677
Žilina 42 Gymnázium Varšavská (Vlčince) - Varšavská 1 Varšavská 1 696
Žilina 52 Základná škola Karpatská (Vlčince) - Karpatská 11 Karpatská 11 542
Žilina 53 Základná škola Karpatská (Vlčince) - Karpatská 11 Karpatská 11 758
Žilina 57 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) - Námestie mladosti 1 Námestie mladosti 1 758
Žilina 60 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) - Námestie mladosti 1 Námestie mladosti 1 695
Žilina 73 Kultúrny dom Trnové - Dolná Trnovská 5 Dolná Trnovská 5 844
Žilina 74 Kultúrny dom Vranie - Vrania 1 Vrania 1 483
Žilina 76 Kultúrny dom Zástranie - Kultúrna 24 Kultúrna 24 578
Belá 02 - 1000
Dlhé Pole 01 - 610
Dlhé Pole 02 - 594
Fačkov 01 - 410
Jasenové 01 - 351
Kamenná Poruba 01 - 1174
Kotrčiná Lúčka 01 - 394
Lietavská Svinná - Babkov 01 - 635
Lutiše 01 - 489
Lysica 01 - 547
Malá Čierna 01 - 222
Rajec 01 - 996
Rajec 03 - 776
Rajecké Teplice 01 - 773
Rajecké Teplice 02 - 691
Rajecké Teplice 03 - 441
Rosina 01 - 1027
Stráža 01 - 419
Svederník 01 -
Svederník 02 - 457
Teplička nad Váhom 01 - 899
Terchová 02 Obecný úrad (1. poschodie zasadacia miestnosť OcÚ) - sv. Cyrila a Metoda 96 sv. Cyrila a Metoda 96 Družstevná, Jánošíková, Májová, Mládežnícka, Sv. Martina, Štefanová, Vrátna, ... 813
Turie 02 - 711
Varín 01 - 785
Varín 03 - 815
Veľká Čierna 01 - 239
Zvolen 02 Základná škola na ul.P.Jilemnického - P.Jilemnického 1 P.Jilemnického 1 571
Zvolen 10 Klub dôchodcov Podborová na ul.J.Bánika - J.Bánika 4 J.Bánika 4
Zvolen 13 Centrum voľného času - Bela IV. 6 Bela IV. 6 514
Zvolen 15 Špeciálna základná škola - Školská jedáleň - Sokolská 109 Sokolská 109 427
Zvolen 22 Požiarna zbrojnica - Môťová, Pribinova 70 Môťová, Pribinova 70 840
Zvolen 24 Pavilón pošta - Môťová, Okružná 131 Môťová, Okružná 131 458
Zvolen 26 Základná škola na ul.J.Alexyho - Môťová, J.Alexyho 1 Môťová, J.Alexyho 1 394
Zvolen 29 Základná škola na ul.J.Alexyho - Môťová, J.Alexyho 1 Môťová, J.Alexyho 1 566
Zvolen 32 Základná škola na Námestí Mládeže - Námestie Mládeže 17 Námestie Mládeže 17
Zvolen 36 Základná škola na Námestí Mládeže - Námestie Mládeže 17 Námestie Mládeže 17 609
Detva 01 Kultúrny dom Piešť I - č. 219 č. 219 Piešť I 403
Detva 02 Katarína Budáčová - prevádzka potraviny Piešť II - č. 196 (bývalá predajňa COOP Jednota) č. 196 (bývalá predajňa COOP Jednota) Piešť II 300
Detva 09 Centrum voľného času Trend - Obrancov mieru 1328/7 Obrancov mieru 1328/7 M. R. Štefánika 548
Detva 11 Základná škola J. J. Thurzu - A. Bernoláka 934/20 A. Bernoláka 934/20 Novosady, Detva súpisné číslo 612, 613, 615, 1421, 1701 314
Detva 12 Mestský úrad Detva - J. G. Tajovského 1369/7 zasadačka - prízemie J. G. Tajovského 1369/7 zasadačka - prízemie A. Hlinku, Detva 639
Detva 14 Centrum voľného času Trend - Obrancov mieru 1328/7 Obrancov mieru 1328/7 Obrancov mieru 378
Detvianska Huta 02 - 74
Detvianska Huta 03 - 92
Dúbravy 02 - 103
Dúbravy 03 - 68
Hriňová 03 II. ZŠ s MŠ - Krivec 1355 Krivec 1355 430
Hriňová 04 MsKS - Partizánska 1613 Partizánska 1613 275
Hriňová 07 MsÚ - Partizánska 1612 Partizánska 1612 410
Hronská Breznica 01 -
Klokoč 01 - 318
Kováčová 01 - 1199
Očová 01 - 612
Očová 02 - 701
Ostrá Lúka 01 - 190
Pliešovce 01 - 528
Tŕnie 01 - 262
Turová 01 - 279
Vígľaš 01 - 712
Vígľaš 02 - 185
Bardejov 01 ZŠ - Komenského 23 Komenského 23 505
Bardejov 05 Denné centrum - Mihaľov 20 Mihaľov 20 171
Bardejov 12 ZŠ s MŠ - Pod papierňou 1 Pod papierňou 1 616
Bardejov 13 ZŠ s MŠ - Pod papierňou 1 Pod papierňou 1 644
Bardejov 19 ZŠ s MŠ - Pod Vinbargom 1 Pod Vinbargom 1 530
Bardejov 21 Liečebný dom OZÓN - B. Kúpele B. Kúpele 582
Abrahámovce 01 - 186
Brezov 01 - 213
Hrabovec 01 - 307
Hutka 01 - 62
Malcov 01 - 779
Šarišské Čierne 01 - 152
Zborov 01 - 738
Humenné 19 Základná škola - Dargovských hrdinov 19 Dargovských hrdinov 19 574
Hankovce 01 - 292
Rokytov pri Humennom 01 -
Kamenica nad Cirochou 01 - 553
Kamenica nad Cirochou 02 - 590
Lieskovec 01 - 259
Bajany 01 - 213
Blatné Revištia 01 - 132
Dúbravka 01 - 399
Hlivištia 01 - 236
Hnojné 01 - 120
Koňuš 01 - 211
Krčava 01 - 208
Podhoroď 01 - 163
Sobrance 04 - 631
Zbudza 01 - 270
Poprad 01 MsÚ Poprad - Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 645
Poprad 16 Základná škola Vagonárska - Vagonárska 1600/4 Vagonárska 1600/4 896
Poprad 24 Spojená škola Dominika Tatarku - Ul.mládeže 2350/7 Ul.mládeže 2350/7 623
Poprad 25 Spojená škola Dominika Tatarku - Ul.mládeže 2350/7 Ul.mládeže 2350/7 544
Hôrka 02 - 438
Hozelec 01 - 423
Kravany 01 - 456
Mengusovce 01 - 355
Nová Lesná 01 - 930
Spišské Bystré 01 - 607
Spišské Bystré 02 - 733
Svit 06 Dom kultúry (Pod Skalkou) - ul. Priečna 501/2 ul. Priečna 501/2 650
Vernár 01 - 372
Červená Voda 01 - 311
Kamenica 01 - 499
Lipany 04 - 845
Olejníkov 01 - 233
Pečovská Nová Ves 02 - 573
Šarišské Sokolovce 01 - 300
Vysoká 01 - 77
Spišská Nová Ves 02 Penzión NEMO - Pohronská 2186/2 Pohronská 2186/2 1038
Spišská Nová Ves 09 ZŠ Komenského - Komenského 2 Komenského 2 700
Spišská Nová Ves 10 ZŠ Komenského - Komenského 2 Komenského 2 701
Spišská Nová Ves 13 ZŠ Z. Nejedlého - Z. Nejedlého 2 Z. Nejedlého 2 712
Spišská Nová Ves 14 ZŠ Z. Nejedlého - Z. Nejedlého 2 Z. Nejedlého 2
Spišská Nová Ves 23 Stredná priemyselná škola technická - Hviezdoslavova 6 Hviezdoslavova 6 682
Gelnica 01 Mestský úrad, sobášna sieň č. 101 - _ _ Banícka, Banícke námestie, Cintorínska, Háj, Hlavná, Krížna, Lutherovo námest... 523
Gelnica 03 Centrum voľného času, miestnosť č. 4 - _ _ SNP, Hviezdoslavova, Kukučínova, Nemocničná, Vajanského 415
Gelnica 04 Futbalový štadión - _ _ Športovú 583
Gelnica 06 Klub dôchodcov Mária Huta - _ _ Banská, Geologická, Hutná, Kováčska, Medená, Perlová, Pod brehom, Poľná, Stro... 312
Harichovce 01 - 534
Harichovce 02 - 456
Hincovce 01 - 147
Hnilec 01 - 238
Závadka 01 - 249
Žakarovce 01 - 333
Čičarovce 01 - 385
Krišovská Liesková 02 - 153
Holčíkovce 01 -
Jasenovce 01 - 112
Juskova Voľa 01 - 200
Majerovce 01 - 273
Merník 01 - 331
Rudlov 01 - 333
Vyšný Kazimír 01 - 129
Sačurov 01 - 1058
Sečovská Polianka 01 - 597
Skrabské 01 - 319
Soľ 02 -
Tovarnianska Polianka 01 - 77
Vechec 01 - 554
Vechec 02 - 776
Bratislava - Podunajské Biskupice 06 - 646
Bratislava - Ružinov 29 Základná škola - Nevädzová 2 Nevädzová 2 668
Bratislava - Ružinov 38 Spojená škola sv. Vincenta de Paul - Bachova 4 Bachova 4 837
Bratislava - Vrakuňa 09 -
Bratislava - Devínska Nová Ves 07 -
Bratislava - Dúbravka 17 Základná škola - Nejedlého 8 Nejedlého 8 SARATOVSKÁ 1-7, TRHOVÁ 667
Bratislava - Dúbravka 18 Základná škola - Nejedlého 8 Nejedlého 8 SARATOVSKÁ 8-28, PRI HRUBEJ LÚKE 823
Bratislava - Dúbravka 22 Gymnázium - Bilíkova 24 Bilíkova 24 DROBNÉHO 2 AŽ 22 PÁRNE, UŠIAKOVA 592
Bratislava - Dúbravka 30 Základná škola - Beňovského 1 Beňovského 1 BOŠÁNIHO, DAMBORSKÉHO, NEMČÍKOVA, POLIANKY 683
Bratislava - Karlova Ves 26 - 638
Belince 01 - 217
Biskupová 01 - 129
Bojná 01 - 633
Bojná 02 - 552
Hajná Nová Ves 01 - 207
Horné Štitáre 01 - 374
Hrušovany 01 - 679
Koniarovce 01 - 401
Kovarce 01 - 827
Krnča 01 -
Krtovce 01 - 174
Hrišovce 01 - 173
Chrasť nad Hornádom 01 - 382
Kojšov 01 - 402
Markušovce 01 - 346
Markušovce 02 - 412
Poráč 01 - 463
Stará Voda 01 - 113
Veľké Kapušany 03 Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - J. A. Komenského 36 J. A. Komenského 36 346
Vranov nad Topľou 04 ZŠ - ZŠ Kukučínova ZŠ Kukučínova 551
Vranov nad Topľou 13 ZŠ - ZŠ Juh Vranov nad Topľou ZŠ Juh Vranov nad Topľou 520
Vranov nad Topľou 17 ZŠ - ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou 836
Babie 01 - 154
Hanušovce nad Topľou 01 -
Hontianske Trsťany 01 - 206
Cabaj - Čápor 01 -
Cabaj - Čápor 02 -
Cabaj - Čápor 03 -
Cabaj - Čápor 04 -
Horné Lefantovce 01 -
Turčianske Jaseno 01 - 254
Brezany 01 - 416
Kaplna 01 - 548
Malý Lapáš 01 -
Čechynce 01 -
Malý Cetín 01 -
Červený Hrádok 01 - 286
Malé Vozokany 01 - 232
Veľké Vozokany 01 -
Hosťová 01 -
Telince 01 -
Svätoplukovo 01 -
Nána 01 - 592
Krušovce 01 - 1022
Orešany 01 - 173
Ardanovce 01 - 133
Nitrianske Hrnčiarovce 01 -
Jesenské 01 - 31
Malé Chyndice 01 -
Vrútky 01 Základná umelecká škola Frica Kafendu - Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky Dielenská Kružná, celá ulica, Judíkova, celá ulica, Kmeťova, celá ulica, Komo... 688
Vrútky 04 Spojená škola na Ul. M. R. Štefánika - Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky A. Sládkoviča, celá ulica, Gen. A. Kordu, celá ulica, Chotárna, or. č. (párne...
Vrútky 05 Základná škola Hany Zelinovej - Ulica Čachovský rad 34, Vrútky Ulica Čachovský rad 34, Vrútky Čachovský rad, celá ulica, Hradská, celá ulica, Južná, celá ulica, K. Kalocsa... 625
Vrútky 06 Materská škola na Ulici francúzskych partizánov - Ulica francúzskych partizánov 11, Vrútky Ulica francúzskych partizánov 11, Vrútky Bazová, celá ulica, Bystrá, celá ulica, Dlhá, celá ulica, Dolná Kružná, celá ... 695
Lietavská Lúčka 01 - 1118
Porúbka 01 - 337
Ďurčiná 01 - 677
Ivanka pri Nitre 01 -
Ivanka pri Nitre 02 -
Ivanka pri Nitre 03 -
Hažín nad Cirochou 01 - 393
Gruzovce 01 - 78
Vysoké Tatry 04 - 523
Tovarníky 01 - 928
Lužianky 01 -
Ľudovítová 01 -
Brehy 01 - 599
Štefanovičová 01 -
Kuzmice 01 - 447
Šuja 01 - 208
Bohunice 01 - 442
Čab 01 -
Dolné Lefantovce 01 -
Malá Mača 01 - 339
Bádice 01 -
Štitáre 01 -
Žitavany 01 - 610
Žitavany 02 -
Zahraničie 01 -

Spoločne zrátajme rýchlejšie výsledky volieb!

Zadaných okrskov do systému: 2366 / 5966

Prebieha nahadzovanie do systému.

Volebných obvodov: 2927, okrskov: 5966

Som v komisií
Príde Vám SMS s linkom, kde sa nahrajú počty hlasov

adresovaná z +421950737763

alebo +421951876980

Som pozorovateľ
Cez telegram robota nám môžete poslať čokolvek z priebehu volieb.

🤖 Zapojiť sa do akcie

Pre viac informácií sledujte
VOLEBNÝ SPRAVODAJ
na Telegrame.