🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Obec Vrútky (MT)

Číslo okrsku : 557358006

Neprihlásené pod žiadnou stranou.

Názov: Materská škola na Ulici francúzskych partizánov

Ulica: Ulica francúzskych partizánov 11, Vrútky

Pokrytie adries: Bazová, celá ulica, Bystrá, celá ulica, Dlhá, celá ulica, Dolná Kružná, celá ulica, Dolný dvor, celá ulica, Dubná skala, celá ulica, Francúzskych partizánov, celá ulica, Hájska, celá ulica, Hlboká cesta, celá ulica, Horná Kružná, celá ulica, Horská ulica, celá ulica, Jánošovská, celá ulica, Jedľová ulica, celá ulica, Jonášovská, celá ulica, Karvaša a Bláhovca, celá ulica, Krátka, celá ulica, Lesná, celá ulica, Lipová ulica, celá ulica, Mokraď, celá ulica, Odbojárska, celá ulica, P. O. Hviezdoslava, celá ulica, Potočná, celá ulica, Ruttkayovská, celá ulica, Ružová, celá ulica, Smreková ulica, celá ulica, Sucháčovská, celá ulica, Turcová, celá ulica, Ulica Ľ. Štúra, celá ulica, Ulica na Kopanice, celá ulica, Ulica poľná, celá ulica, Úzka, celá ulica, Váhová, celá ulica, Vrútky, súp. č. (728, 485, 1213, 831, 873, 887, 2204, 2439, 4081, 4115, 5411, 5457,5590, 2059, 2046, 2233, 5450, 839, 705)

Postup

Na nasledovnej stránke, ktorá Vám prišla cez SMS sa nahrávajú počty hlasov za jednotlivé strany. Formulár je spístupnený, ktorékoľvek modré OK ukladá celý formulár.

A) Priebeh volieb


B) Vloženie výsledkov zo zápisnice


ID Strana Počet hlasov
1 PIRÁTI
2 PRINCÍP
3 PS
4 SPOLOČNE
5 OĽANO
6 KSS
7 MAĎARSKÉ FÓRUM
8 VLASTENECKÝ BLOK
9 MODRÍ
10 SPRAVODLIVOSŤ
11 SHO
12 SAS
13 SME RODINA
14 MY SLOVENSKO
15 SNS
16 SMER
17 HLAS
18 ALIANCIA
19 SRDCE
20 SDKÚ - DS
21 KOTLEBOVCI
22 DEMOKRATI
23 KDH
24 KARMA
25 REPUBLIKA

C) Fotky zápisnice

volby+557358006@kontrolavolieb.sk

Po uložení formulára vyššie, pošlite na hore uvedený email informácie/foto zápisnice.
MAX 32MB