🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Obec Vrútky (MT)

Číslo okrsku : 557358005

Neprihlásené pod žiadnou stranou.

Názov: Základná škola Hany Zelinovej

Ulica: Ulica Čachovský rad 34, Vrútky

Pokrytie adries: Čachovský rad, celá ulica, Hradská, celá ulica, Južná, celá ulica, K. Kalocsaya, celá ulica, Langov dvor, celá ulica, Martinská, celá ulica, Matušovičovský rad, celá ulica, Mlynská, celá ulica, Nábrežná , or. č. (párne č. 8 – 24), Nová, celá ulica, Švermova, celá ulica, Ulica za mostom, celá ulica, Vrútky, súp. č. (1000) OBČANIA S TRVALÝM POBYTOM VRÚTKY 0

Postup

Na nasledovnej stránke, ktorá Vám prišla cez SMS sa nahrávajú počty hlasov za jednotlivé strany. Formulár je spístupnený, ktorékoľvek modré OK ukladá celý formulár.

A) Priebeh volieb


B) Vloženie výsledkov zo zápisnice


ID Strana Počet hlasov
1 PIRÁTI
2 PRINCÍP
3 PS
4 SPOLOČNE
5 OĽANO
6 KSS
7 MAĎARSKÉ FÓRUM
8 VLASTENECKÝ BLOK
9 MODRÍ
10 SPRAVODLIVOSŤ
11 SHO
12 SAS
13 SME RODINA
14 MY SLOVENSKO
15 SNS
16 SMER
17 HLAS
18 ALIANCIA
19 SRDCE
20 SDKÚ - DS
21 KOTLEBOVCI
22 DEMOKRATI
23 KDH
24 KARMA
25 REPUBLIKA

C) Fotky zápisnice

volby+557358005@kontrolavolieb.sk

Po uložení formulára vyššie, pošlite na hore uvedený email informácie/foto zápisnice.
MAX 32MB