🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Obec Sučany (MT)

Číslo okrsku : 512648002

Neprihlásené pod žiadnou stranou.

Názov: Základnej školy SNP v Sučanoch

Ulica: Partizánska 13

Pokrytie adries: Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará Teheleň, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova, Tehelná, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE -Diakonické centrum Sučany

Postup

Na nasledovnej stránke, ktorá Vám prišla cez SMS sa nahrávajú počty hlasov za jednotlivé strany. Formulár je spístupnený, ktorékoľvek modré OK ukladá celý formulár.

A) Priebeh volieb


B) Vloženie výsledkov zo zápisnice


ID Strana Počet hlasov
1 PIRÁTI
2 PRINCÍP
3 PS
4 SPOLOČNE
5 OĽANO
6 KSS
7 MAĎARSKÉ FÓRUM
8 VLASTENECKÝ BLOK
9 MODRÍ
10 SPRAVODLIVOSŤ
11 SHO
12 SAS
13 SME RODINA
14 MY SLOVENSKO
15 SNS
16 SMER
17 HLAS
18 ALIANCIA
19 SRDCE
20 SDKÚ - DS
21 KOTLEBOVCI
22 DEMOKRATI
23 KDH
24 KARMA
25 REPUBLIKA

C) Fotky zápisnice

volby+512648002@kontrolavolieb.sk

Po uložení formulára vyššie, pošlite na hore uvedený email informácie/foto zápisnice.
MAX 32MB