🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Košice - Sídlisko Ťahanovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
599875001 1
599875002 2
599875003 3
599875004 4
599875005 5
599875006 6
599875007 7
599875008 8
599875009 9
599875010 10
599875011 11
599875012 12
599875013 13
599875014 14
599875015 15
599875016 16
599875017 17
599875018 18

Unable to display PDF file. Download instead.