🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Košice - Šaca

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
599841001 1
599841002 2
599841003 3

Unable to display PDF file. Download instead.