🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zlatno

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
582051001 1