🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Babindol

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
581623001 1