🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ľudovítová

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
581097001 1