🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lužianky

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
580899001 1
580899002 2