🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Korytárky

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
580520001 1