🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Smižany

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
560154001 1 Kultúrny dom Tatranská ulica č. 80 Smižany _
560154002 2 ŠKD pri ZŠ Komenského ulica č. 3, Smižany _
560154003 3 Zelená ulica č. 1, Smižany _
560154004 4 Kaštieľ Tatranská ulica č. 105, Smižany _
560154005 5 Radnica Námesteie M. Pajdušáka č. 50, Smižany _
560154006 6 ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smreková ulica č. 38, Smižany _

Unable to display PDF file. Download instead.