🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vysoké Tatry

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
560103001 1
560103002 2
560103003 3
560103004 4
560103005 5
560103006 6

Unable to display PDF file. Download instead.