🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyšný Hrabovec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
560073001 1