🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Brzotín

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
560022001 1 0 0