🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bašovce

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
558354001 1