🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ducové

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
558338001 1