🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kvašov

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
557501001 1