🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Borčany

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
556793001 1