🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nitrianske Hrnčiarovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
556696001 1

Unable to display PDF file. Download instead.