🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Opoj

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
556491001 1