🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zálesie

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
555509001 1
555509002 2