🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľké Držkovce

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
545651001 1
545651002 2
545651003 3