🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Girovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
544205001 1