🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zemplínska Teplica

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
544019001 1