🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stankovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543781001 1