🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Somotor

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543772001 1
543772002 2
543772003 3