🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Úhorná

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543683001 1