🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Slovinky

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543535001 1
543535002 2