🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Prakovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543497001 1
543497002 2
543497003 3