🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Margecany

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543322001 1
543322002 2