🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Klátova Nová Ves

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
543047001 1
543047002 2