🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horné Štitáre

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
542954001 1