🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dežerice

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
542822001 1