🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bošany

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
542733001 1
542733002 2
542733003 3

Unable to display PDF file. Download instead.