🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bratislava - Jarovce

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
529443001 1
529443002 2