🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bratislava - Záhorská Bystrica

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
529427001 1 0 0
529427002 2 0 0
529427003 3 0 0
529427004 4 0 0