🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bratislava - Vajnory

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
529362001 1 0 0
529362002 2 0 0
529362003 3 0 0
529362004 4 0 0
529362005 5 0 0