🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bratislava - Vrakuňa

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
529338001 1
529338002 2
529338003 3
529338004 4
529338005 5
529338006 6
529338007 7
529338008 8
529338009 9
529338010 10
529338011 11
529338012 12
529338013 13
529338014 14
529338015 15
529338016 16
529338017 17
529338018 18
529338019 19

Unable to display PDF file. Download instead.