🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Skrabské

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
529150001 1