🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ondavské Matiašovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528943001 1