🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nižný Hrabovec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528901001 1