🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Merník

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528871001 1