🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Juskova Voľa

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528765001 1