🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Krišovská Liesková

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528463001 1
528463002 2