🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dobrá

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528323001 1