🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Čičarovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528277001 1