🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Černochov

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528269001 1