🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Borša

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528170001 1