🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bara

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
528129001 1 0 0